Orsaker till grå starr

Det finns många orsaker till att en katarakt bildas, inklusive diabetes, men man tror att det naturliga åldrandet är den största boven i dramat—åtminstone för 99 procent av de som drabbas av grå starr (den återstående procenten har medfödda katarakter, ibland på grund av metaboliska sjukdomar eller infektioner före födseln).

Hos de flesta med åldersrelaterad grå starr,   grå starr : En grumling av ögats lins som blockerar ljusets väg till näthinnan och därför ger nedsatt syn. Katarakter bildas när proteinklumpar gör delar av ögats lins grumliga, och är en vanligt förekommande del av det normala åldrandet. När katarakten framskrider blir synen sämre och ofta krävs kirurgi för att ersätta den skadade linsen med en konstgjord.   eller förvärvad grå starr utvecklas katarakten mycket långsamt och smärtfritt under åren. Den upptäcks ofta först av en ögonläkare under en rutinundersökning och behandlas inte förrän den grå starren stör dina dagliga sysslor.

Typer av katarakt

För att förstå exakt hur och varför en katarakt bildas måste du först veta vilken typ det är. Här följer en beskrivning av de tre vanligaste.

Kärnkatarakter

Kataraktorsaker

Den vanligaste typen är kärnkatarakter, som associeras med närsynthet, oskarp syn och urvattnade färger. När en kärnkatarakt utvecklas blir ögats lins   Lins: Den genomskinliga skivan bakom pupillen som fokuserar ljus mot näthinnan.   mer kupig vilket förvärrar närsyntheten. Ibland förbättras översynthet, men bara ett litet tag.

De anses vara en följd av det naturliga åldrandet och det finns flera skäl till att kärnkatarakter bildas.

  • Din hud åldras, och det gör även ögat. Eftersom cellerna inte kan försvinna ut i luften inne i ögat, lagras de i linsen och gör att den tjocknar och gulnar.
  • Dessutom når färre näringsämnen fram till ögat allteftersom du åldras, vilket bidrar till att kärnan blir ogenomskinlig.
  • Överexponering för ultraviolett ljus kan också bidra, speciellt när linsen med tiden blir hårdare, mindre motståndskraftig och mindre genomskinlig.
  • Flera studier har också pekat på alkohol och cigarettrök som bidragande orsaker till grå starr.
  • En del systemiska sjukdomar, som hypotyreos (underaktiv sköldkörtel), diabetes och i sällsynta fall glaukom kan också leda till grå starr.

Kortikala katarakter

Kortikal katarakt


Sammankopplas ofta med översynthet och naturligt åldrande. Kortikala katarakter är inte lika vanliga och tenderar att utvecklas på olika, unika vis.

  • Den bildas när barken, kortex, på linsen hårdnar och växer efter att ha utvecklats efter födelsen, oftast tills runt 60 års ålder då nära 16 procent av linsen har omvandlats till kortex.
  • Kortikal produktion gör linsen mer kompakt och hård eller sklerotisk.   Sklerotisk: Relaterar till skleros, då vävnad förhårdnas.  

Bakre subkapsulära katarakter

Bakre katarakt


Bakre subkapsulära katarakter är ännu ovanligare med de påverkar synen mer än någon annan typ och det är vanligare att de drabbar personer under 40 år.

Eftersom ljusets strålar bryts ihop i linsens bakre del utvecklas ofta en stark överkänslighet för starkt ljus, och läsning kan vara mycket svårt.

Orsaker inkluderar

  • Kronisk intraokulär inflammation orsakad av överanvändning av läkemedel såsom kortikosteroider.   Kortikosteroider: En typ av steroider som används för att behandla en rad olika tillstånd. Ständig användning kan leda till att bakre subkapsulära katarakter bildas.  
  • En penetrerande skada på linsen, ögonkirurgi, hjärnskakning eller strålning för att behandla tumörer i ögat kan orsaka alla typer av katarakter, men det typiska resultatet är en bakre subkapsulär katarakt.

Nästa: Förhindra grå starr