Gråstarrsoperation,
förberedelser

Nu när du har träffat din läkare och vet att en gråstarrsoperation verkligen passar för dig, ska kirurgen ge dig instruktioner om vad du kan göra för att förbereda dig fram till operationsdagen.

En del av läkarens råd kan inkludera följande:

  • Säg till om ledighet från jobbet. De flesta behöver minst en dag för att hämta sig innan de återgår till sitt vanliga arbetsschema.
  • Se till att du får skjuts till och från sjukhuset eller kliniken den dag du ska opereras. Tala om för din partner, vårdgivare eller vän att hela proceduren tar ungefär 2 till 3 timmar från att du skrivs in till att du skrivs ut. Du kan även behöva hjälp med att hämta ut läkemedel efterår och få skjuts till återbesöket nästa dag.
  • Ät en lätt frukost eller hoppa över den på operationsdagen, beroende på vilket råd läkaren ger. Som en allmän regel ombeds patienter att avstå från alkohol i minst 24 timmar före en operation.
  • Duscha och tvätta håret på operationsdagen för att hjälpa till att hålla operationsmiljön ren. Du ska också ha på dig rena, bekväma kläder.

Nästa: Vad du kan vänta dig under en gråstarrsoperation