Synkorrektion med LASIK

Över 17 miljoner människor världen över har låtit göra någon form av synkorrektion med laser.   Synkorrektion med laser: En typ av kirurgiska ingrepp där laser används för att forma om hornhinnan för att korrigera refraktiva fel. Inkluderar LASIK-kirurgi.   Mer specifikt går cirka 20,000 svenskar igenom synkorrektion med LASIK varje år.1

Siffrorna är otroliga och visar hur populärt ingreppet har blivit. Synkorrektion med laser är inte bara en av de mest populära planerade operationerna idag, utan speciellt synkorrektion med LASIK har blivit den vanligaste och mest accepterade typen sedan de kliniska prövningarna slutfördes i USA 1999. LASIK-patienter har också mycket gott att säga om tekniken.

I en undersökning fick 93 % av patienterna som gick igenom LASIK-ingrepp en synskärpa som var 20/20 eller bättre.2

I en annan undersökning sade 87 % att de skulle rekommendera LASIK-kirurgi till sina vänner.3

Innan du fattar några beslut om LASIK måste du först förstå att flera olika val är samlade under paraplybegreppet ”synkorrektion med laser”, och att bara vissa synproblem kan behandlas med den här tekniken.

Synkorrektion med laser och LASIK-teknologi

I stort sett alla typer av synkorrektion med laser följer samma procedur. Kirurgen använder en laserstråle för att forma om hornhinnan. Lasern tar bort små mängder vävnad från hornhinnan och ger ögat en form som bättre fokuserar ljus.

Skillnaden är att vissa procedurer, som LASIK, och i synnerhet OptiLASIK® synkorrektion med laser, är mer effektiva än andra.

LASIK är faktiskt bara 1 av 3 varianter av synkorrektion med laser. Det brukar vare den som är mest populär och som det pratas mest om men för att hjälpa dig fatta ett bra beslut beskriver vi här kort alla 3, och deras för- och nackdelar och variationen i utförande och resultat.

LASIK (laserassisterad in-situ keratomileusis) PRK (fotorefraktiv keratektomi) LASEK (laserassisterad subepitelial keratektomi)
• Tunn flik av hornhinnan dras undan. • Övre lagret av hornhinnan (epitel) borttagen • Nyare men liknar PRK
• Insides hornhinna omformad med ögonlaser • Efter operationen måste epitelet självläka • Epitel som tillfälligt lossas och sedan lagts tillbaka efter omformandet för att underlätta naturlig läkning
• Yttre hornhinnevävnad tillbakalagd för att fungera som naturligt bandage • Kontaktlinser fungerar som bandage • Det råder blandade meningar om den faktiskt ger bättre läktid och mindre obehag än PRK.
• Ögonen läker snabbare och med minimalt obehag i jämförelse med andra tekniker • Längre läktid och mer obehag än efter LASIK-ingrepp  

Alla 3 har kommit en lång väg sedan de dagar då man formade hornhinnan med skalpell (radiell keratektomi), men fokus här kommer enbart ligga på LASIK. Vi tror, liksom miljoner andra, att det är den bästa tillgängliga tekniken.

Synskärpa

Synskärpa i det normala ögat är resultatet av att ljusstrålar passerar genom hornhinnan, pupillen och linsen och fokuseras direkt på näthinnan.

Närsynthet

Vad är orsaken till närsynthet?
Närsynthet kan uppstå när rundningen av hornhinnan är för brant eller ögat för långt i relation till hornhinnans kurvatur. Det här gör att ljus fokuseras framför näthinnan istället för på dess yta, vilket ger oskarp syn på längre avstånd.

Hur kan LASIK korrigera problemet?
När ögat har bedövats med ögondroppar sätts en hållare för ögonlocken på plats mellan dem för att hindra blinkningar under ingreppet. Härnäst skapas en skyddande flik av hornhinnans vävnad som försiktigt dras tillbaka med ett kirurgiskt instrument. Lasern tar sedan bort vävnad från mitten på hornhinnan vilket gör den plattare och flyttar fokuspunkten från framför näthinnan till dess yta.

Efter LASIK
Slutligen viks den skyddande fliken tillbaka på plats, där den ligger säkert utan att behöva sys. Efter LASIK rapporterar en del patienter ett visst obehag som vanligtvis går över inom tolv till tjugofyra timmar. Även om resultaten efter operation varierar mellan olika patienter kan de flesta efteråt klara ett körkortstest utan glasögon eller kontaktlinser.

Översynthet

Vad är orsaken till översynthet?
Översynthet kan inträffa om hornhinnan är för platt eller om ögat är för kort. Detta gör att ljuset fokuseras vid en hypotetisk punkt bakom näthinnan, vilket gör att synen blir oskarp på nära håll.

Hur kan LASIK korrigera problemet?
När ögat har bedövats med ögondroppar sätts en hållare för ögonlocken på plats mellan dem för att hindra blinkningar under ingreppet. Härnäst skapas en skyddande flik av hornhinnans vävnad som försiktigt dras tillbaka med ett kirurgiskt instrument. Lasern gör sedan hornhinnan brantare genom att ta bort vävnad från dess ytterkanter eller periferi. detta flyttar fokuspunkten från någonstans bakom näthinnan till näthinnans yta.

Efter LASIK
Slutligen viks den skyddande fliken tillbaka på plats, där den ligger säkert utan att behöva sys. Efter LASIK rapporterar en del patienter ett visst obehag som vanligtvis går över inom tolv till tjugofyra timmar. Även om resultaten efter operation varierar mellan olika patienter kan de flesta efteråt klara ett körkortstest utan glasögon eller kontaktlinser.

Astigmatism

Vad är orsaken till astigmatism?
Astigmatism uppstår när hornhinnan är mer böjd i en riktning och mindre i den andra och finns ofta samtidigt med närsynthet och översynthet. Detta gör att ljuset fokuseras vid mer än en punkt på näthinnan, vilket gör att synen blir oskarp och ofta förvriden.

Hur kan LASIK korrigera problemet?
När ögat har bedövats med ögondroppar sätts en hållare för ögonlocken på plats mellan dem för att hindra blinkningar under ingreppet. Härnäst skapas en skyddande flik av hornhinnans vävnad som försiktigt dras tillbaka med ett kirurgiskt instrument. Lasern tar sedan bort vävnad från hornhinnans brantare del och gör hornhinnan rundare, så att ljuset kan fokuseras till en punkt på näthinnan.

Efter LASIK
Slutligen viks den skyddande fliken tillbaka på plats, där den ligger säkert utan att behöva sys. Efter LASIK rapporterar en del patienter ett visst obehag som vanligtvis går över inom tolv till tjugofyra timmar. Även om resultaten efter operation varierar mellan olika patienter kan de flesta efteråt klara ett körkortstest utan glasögon eller kontaktlinser.

Läs mer om LASIK-ingreppet eller hur ögat fungerar.


Genom att ta hänsyn till ögats naturliga kurva, erbjuder OptiLASIK® synkorrektion med laser ett avancerat ingrepp som faktiskt anpassar sig till ditt ögas unika rundning och ger det en form närmare den perfekta, naturliga ögonformen.

Nästa: Ögonkirurgi med LASIK

Referens

  1. Approximately 391,376 (2010 estimate) reference/based on Market Scope data for 2010. Tillgänglig den 2 november 2010.
  2. Data on file. Alcon, Inc.
  3. FDA kliniska prövningar: Wavefront-styrd behandling av myopi. För mer data om behandling av myopi, se den korta redogörelsen.