Vanliga frågor om LASIK

Vanliga frågor om LASIK-kirurgi

Eftersom synkorrektion med laser är ett kirurgiskt ingrepp som inbegriper ögonen och din syn, har du säkert en del frågor. Se till att diskutera alla dina funderingar med läkaren som ska utföra ingreppet på dig. Det är det bästa sättet att få raka, uppriktiga svar som gäller specifikt för din syn och din operation för synkorrektion med laser.

För mer allmän information har vi här en lista över många av de frågor som människor vanligen har om synkorrektion med laser. Frågorna täcker allt ifrån ”Kommer det göra ont”? till ”Hur mycket kostar det?” Klicka bara på någon av rubrikerna för att läsa mer. Om du inte ser din fråga eller ditt ämne här, fråga din läkare.

Din syn

Öppna alla

Viken sorts synproblem kan traditionell LASIK korrigera?

Beroende på vilket lasersystem som används, kan LASIK-kirurgi hjälpa dig om du är närsynt, översynt, eller har astigmatism. I de flesta fall kan en operation behandla dessa synproblem, men en del andra problem med hälsan kan göra ingreppet olämpligt. Din ögonspecialist kan utvärdera och diagnostisera dina synproblem, och berätta om traditionell LASIK är lämpligt för dig eller inte.

Vad är aberationer av lägre ordning?

Aberationer av lägre ordning   Aberationer av lägre ordning: En samlingsterm för en rad vanliga synproblem inklusive myopi, hyperopi och astigmatism.   är de vanliga synproblem som drabbar mer än hälften av befolkningen, inklusive närsynthet (myopi),   Myopi: Refraktivt fel som gör att ögat inte kan se föremål på långt avstånd. Även benämnt som ”närsynthet”. Uppstår när ögongloben är för lång eller hornhinnans böjning är för kraftig, vilket hindrar ljuset som kommer in i ögat från att fokuseras korrekt på näthinnan. Resultatet blir oskarp syn på långt avstånd. Glasögon, kontaktlinser och refraktiv kirurgi är olika alternativ för att korrigera synfel som orsakas av myopi.   översynthet(hyperopi),   Hyperopi: Den medicinska termen för ”översynthet”, ett refraktivt fel som gör det svårt att tydligt se föremål på nära håll. Orsakas antingen av att hornhinnan inte är tillräckligt böjd eller att ögongloben är för kort. Hyperopi gör att ljus som kommer in i ögat fokuseras fel på näthinnan vilket gör att synen på nära håll blir oskarp. Glasögon, kontaktlinser och refraktiv kirurgi är olika alternativ för att korrigera synfel som orsakas av hyperopi.   och astigmatism.

Vad är närsynthet eller myopi?

Om du har svårare att se saker tydligt på avstånd än på nära håll, kan du vara närsynt (ha myopi). Om du är närsynt så fokuseras inte ljusstrålar från avlägsna föremål på en exakt punkt på näthinnan. Det förekommer också i kombination med astigmatism. För mer information, se närsynthet. LASIK-ingreppet kan hjälpa till att korrigera dessa problem.

Vad är översynthet eller hyperopi?

Om du har svårare att se saker tydligt på nära håll än på avstånd, kan du vara översynt (ha hyperopi). Om du är översynt så fokuseras ljusstrålar från avlägsna föremål bakom näthinnan. Det kan också finnas i kombination med astigmatism. För mer information, se översynthet. LASIK-ingreppet kan hjälpa till att korrigera dessa problem.

Vad är astigmatism?

När bilder fokuseras på olika punkter framför eller bakom näthinnan, blir föremål både på nära håll och distans oskarpa. Det här kallas astigmatism. När astigmatismen uppträder i kombination med översynthet, eller hyperopi, kallas det ibland för hyperopisk astigmatism. I kombination med närsynthet, eller myopi, kallas det ibland för myopisk astigmatism. Blandad astigmatism uppstår när astigmatismen är både hyperopisk och myopisk eller när ögat har drag av både närsynthet och översynthet. För mer information, se astigmatism. LASIK-ingreppet kan hjälpa till att korrigera alla dessa problem.

Vad är aberationer av högre ordning?

Aberationer av högre ordning   Aberationer av högre ordning: En samlingsterm för en rad olika brister i ögats optiska system som kan ge upphov till synfel, som experter tror orsakar svårigheter att se i svagt ljus.   innefattar en rad synfel som påverkar din synkvalitet. Oftalmologiska   Oftalmologisk: Gäller ögat.   experter tror att dessa problem påverkar synkvaliteten, speciellt vid dålig belysning. De tror att aberationer av högre ordning kan bidra till problem med mörkerseendet, som till exempel reflexer och halofenomen Halofenomen: Visuell effekt där en flimrande eller suddig ljusring kan uppstå runt en strålkastare eller annat upplyst föremål.  .

Vad är koma?

Koma   Koma: En HOA (aberration av högre ordningen) som gör att föremål ser ut att ha en kometformad ”svans”, som får synbilden att bli oskarp.   är en aberation av högre ordningen. Den gör att föremål ser ut att ha en kometliknande form, som försämrar bilden.

Vad är sfärisk aberration?

Sfärisk aberration   Sfärisk aberration: En förändring i rundningen mellan pupillens mitt och kanten som ger flera olika fokuspunkter och oskarp syn.   beror på en förändring i kurvaturen mellan mitten och ytterkanten av pupillen. Det här kan göra att du ser halofenomen.

Vad är sekundär astigmatism?

Sekundär astigmatism är en aberation av högre ordningen som kan skapa flera olika fokuspunkter och ge oskarp syn. För mer information, se astigmatism   Astigmatism: Ett vanligt refraktivt tillstånd som orsakas antingen av en oregelbunden rundning av hornhinnan (korneal astigmatism) eller av linsen (lentikulär astigmatism). Personer med astigmatism har i allmänhet svårt att se fina detaljer, oavsett avstånd. Denna synrubbning behandlas med korrigerande linser eller refraktiv kirurgi.   .

Vad är presbyopi?

Presbyopi är ett naturligt fenomen som uppstår i och med åldrandet och beror på att linsen rent fysiologiskt stelnar inne i ögat. (Det är orsaken till att så många människor börjar få behov av läsglasögon i 40-års åldern) För mer information, se presbyopi.   Presbyopi: Ett tillstånd där ögat förlorar sin naturliga förmåga att fokusera ordentligt. Presbyopi är en naturlig del av åldrandet och gör att synen på nära håll blir oskarp. Läsglasögon eller korrigerande kontaktlinser är nödvändiga för att behålla en bra syn på nära håll när diagnosen presbyopi väl har getts.