LASIK säkerhet och
komplikationer

Vi vet att LASIK-ingreppet först kan verka lite skrämmande, men OptiLASIK® synkorrektion med laser är snabbt, säkert och—på nästan ett ögonblick—kan du äntligen få den syn du alltid velat ha!

Säkerheten hos LASIK ögonkirurgi

Korrigerande ögonkirurgi med laser anses vara ett av de vanligaste planerade ingreppen som utförs idag. De som får det gjort är nöjda med sitt val. En undersökning med patienter som gick igenom LASIK-kirurgi, visade att imponerande 97 procent sade att de skulle rekommendera sina vänner att göra ingreppet.

Med utgångspunkt i kontrollerade kliniska studier som genomfördes i USA för att utvärdera säkerhet och effektivitet, så godkände FDA   FDA: Förkortning av Food and Drug Administration, en federal byrå inom det amerikanska hälsovårdsdepartementet som är ansvarigt för att bedöma säkerhet och effektivitet hos läkemedel och medicinska anordningar.   LASIK-ingreppet 1999 och sedan dess har LASIK blivit den typ av synkorrektion med laser som är vanligast idag. Ungefär 20 000 svenskar genomgår ingreppet varje år.1 I 93 procent av fallen får LASIK-patienter en synskärpa på minst 20/20 eller bättre efter operationen. Det är rätt imponerande för ett ingrepp som bara tar några minuter och är i stort sett smärtfritt.

Som med alla kirurgiska ingrepp finns det dock en del risker och komplikationer som du kan stöta på. Läs in dig på möjliga LASIK komplikationer innan du fattar några beslut.

LASIK komplikationer

Laserteknologin och kirurgernas skicklighet har gått starkt framåt de senaste 20 åren och sedan LASIK-ingreppet först godkändes av FDA 1999, men ingen kan helt avgöra hur ett öga kommer att läka innan ingreppet är klart. Som vid all kirurgi finns det risker med LASIK. Förutom de kortsiktiga biverkningarna som en del patienter upplever efter operationen (se Efter ögonkirurgi med LASIK), kan det i en del fall uppstå tillstånd som tar längre tid beroende på individens läkningsförmåga.

Nedan finns en del av de komplikationer efter LASIK som du bör diskutera med läkaren om de dyker upp efter ingreppet.

  • Läsglasögon: En del människor kan komma att behöva läsglasögon efter LASIK-ingreppet, speciellt om de förlitade sig på närsyntheten när de läste utan glasögon före operationen. De har förmodligen presbyopi,   Presbyopi: Ett tillstånd där ögat förlorar sin naturliga förmåga att fokusera ordentligt. Presbyopi är en naturlig del av åldrandet och gör att synen på nära håll blir oskarp. Läsglasögon eller korrigerande kontaktlinser är nödvändiga för att behålla en bra syn på nära håll när diagnosen presbyopi väl har getts.   ett fysiologiskt synfel som uppträder med ökande ålder.
  • Synförlust: Ibland händer det att LASIK-patienter faktiskt upplever en försämring i synen jämfört med den bäst korrigerade synen innan. Med andra ord kanske du inte ser lika bra efter ögonkirurgi med laser som du gjorde innan med glasögon eller kontaktlinser.
  • Sämre mörkersyn: Efter ingreppet upplever en del LASIK-patienter att de inte ser lika bra i dåligt ljus, som till exempel på natten eller i dimma. De patienterna ser ofta halofenomen   Halofenomen: Visuell effekt där en flimrande eller suddig ljusring kan uppstå runt en strålkastare eller annat upplyst föremål.   eller besvärliga blänk runt starka ljuskällor, som till exempel billyktor.
  • Kraftig ögontorrhet: I en del fall kan LASIK-kirurgi göra att ögat inte längre producerar nog med tårvätska för att hålla ögat fuktigt. Lättare ögontorrhet är en biverkning som oftast försvinner inom en vecka, men en del patienter får dessa symptom permanent. När du ska avgöra om synkorrektion med laser är rätt för dig, berätta för läkaren om du tidigare haft problem med torra ögon eller har problem med linser, är i övergångsåldern, eller tar p-piller.
  • Sekundära ingrepp: En del patienter kan behöva uppföljande behandlingar för att ytterligare rätta till synen efter ett LASIK-ingrepp. Det händer att patienter upplever förändringar i synen, ibland på grund av ögats egen läkningsprocess, som gör en uppföljande behandling nödvändig. I en del fall har patientens syn försämrats lite så att de behöver ett starkare glasögonrecept, men det är inte vanligt.
  • Ögoninfektion: Som vid alla kirurgiska ingrepp finns det alltid en liten risk för infektion. Laserstrålen kan dock inte överföra infektioner. Efter operationen kommer din läkare förmodligen ge dig receptbelagda ögondroppar för att skydda mot infektioner. Om du använder dropparna enligt läkarens instruktioner är risken för infektion mycket liten.
  • Däremot kräver staten att kirurger skaffar licens genom statliga och lokala agenturer. Medicinska produkter och utrustning för ingrepp regleras genom krav på kliniska prövningar som kontrollerar säkerheten och effektiviteten hos varje laser.

    För att få hjälp med att fatta ett välgrundat beslut om att välja rätt läkare, fortsätt till nästa del.

Nästa: LASIK ögonkirurger

Referens

  1. Approximately 391,376 (2010 estimate) reference/based on Market Scope data for 2010. Tillgänglig den 1 november 2010.