LASIK ögonkirurger

Valet att operera ögonen är skrämmande och det är en del avgörande frågor du behöver ställa innan du beslutar vilken LASIK-kirurg du ska gå till. Ju mer du lär dig om ögonkirurgi med laser, desto snabbare kan du stilla din oro och göra väl underbyggda val.

Hitta en LASIK ögonkirurg

Hitta en LASIK-kirurg nära dig genom att fråga din nuvarande optiker   Optiker: Synspecialist. En ortoptist, specialiserad på synproblem; behandling av synproblem med glasögon och kontaktlinser, hjälpmedel för synskadade och synträning. Skriver ut läkemedel för vissa ögonsjukdomar.   eller oftalmolog,   Oftamolog: En läkare (medicinspecialist eller osteopat) som är kvalificerad för att diagnostisera, hantera och behandla alla ögonproblem och synfel. En oftamolog är utbildad i att ge komplett ögonvård, inklusive synhjälp, kontaktlinser, ögonundersökningar, medicinsk ögonvård och kirurgisk ögonvård.   eller familj eller vänner som själva genomgått ingreppet.

När du väl bokat ditt första besök, se till att få svar på de frågor som behövs för att avgöra om det är den rätta kirurgen för dig. Följande riktlinjer kan hjälpa.

Välja en LASIK ögonkirurg

LASIK-kirurgen ska vara licensierad och utbildad i att använda laserutrustning för att utföra den här typen av synkorrektion. Medicinska licenser utfärdas oftast av lokala, statliga eller nationella råd.

Många kirurger som är specialiserade på synkorrektion med laser är också kvalificerade att utföra andra ögonoperationer, inklusive andra korrektiva ingrepp. Skolor inom ögonmedicin har kurser om dessa ingrepp. Refraktiva kirurger som utför synkorrektion med laser deltar vanligtvis även i utbildning om det lasersystem de använder.

Resultatet av ögonkirurgi med laser beror till stor del på LASIK-kirurgens skicklighet och hennes eller hans erfarenhet med det aktuella LASIK-ingreppet.

Du kanske känner dig lätt överväldigad av alla de möjligheter som finns för synkorrigering med laser. Kom ihåg att du inte är ensam om beslutet. Kirurgen kommer att rekommendera vilken typ av ingrepp för synkorrektion med laser som är rätt för dina behov med utgångspunkt i en rad faktorer, till exempel din hälsa, synfel och mål för laserbehandlingen.

  Förkortning av Food and Drug Administration, en federal byrå inom det amerikanska hälsovårdsdepartementet som är ansvarigt för att bedöma säkerhet och effektivitet hos läkemedel och medicinska anordningar.   När du väljer läkare, fråga vilka tekniker de använder. Det viktigaste är att läkaren bekräftar att det lasersystem som används vid ditt ingrepp kan korrigera dina specifika synfel.

Frågor till din läkare

Ta med den här listan, och andra frågor du kanske har, till ditt första läkarbesök. Anteckna gärna. Lita till ditt sunda förnuft och be om bevis om något verkar tveksamt1.

  • Hur länge har du utfört LASIK-behandlingar?
  • Vilket resultat kan någon med mina synfel rimligen förvänta sig av LASIK?
  • Hur många procent av dina patienter får resultat på 20/40 eller bättre?
  • Hur många procent av dina patienter får 20/20 eller bättre?
  • Hur många patienter rapporterar komplikationer som inte klarats upp 6 månader efter operationen?
  • Om uppföljande behandlingar behövs, vad kostar de?
  • Påverkas mina chanser av mitt yrke eller mina fritidsaktiviteter?
  • Påverkas mina chanser av min sjukdomshistoria?
  • När och hur ofta gör du efterkontroll?

För att förenkla för dig finns det en PDF med frågor här. Skriv ut dem och ta dem med dig: Frågor till din läkare

Nästa: Betala för LASIK

Referens

  1. USA Eyes: LASIK Patient Advocacy Surgeon Certification. www.usaeyes.org/lasik/faq/lasik-tough-questions.htm. Tillträde den 18 oktober 2010.