Vanliga frågor om
gråstarrsoperation

Eftersom en gråstarroperation är ett viktigt beslut som inbegriper ögonen och din syn, har du säkert en del frågor. Se till att diskutera alla dina funderingar med läkaren som ska utföra ingreppet på dig. Det är det bästa sättet att få raka, uppriktiga svar som gäller specifikt för din syn och den gråstarrsoperation du funderar på.

För mer allmän information har vi här en lista över många av de frågor som människor vanligen har om starroperationer. Frågorna täcker allt ifrån ”Kommer det göra ont”? till ”Hur mycket kostar det?”

Klicka bara på någon av rubrikerna för att läsa mer. Om du inte ser din fråga eller ditt ämne här, fråga din läkare.

Skip Navigation Links

Din syn

Öppna alla

Vad är grå starr?

Tvärtemot vad många tror är grå starr inte en film över ögat. Det är snarare en gradvis förtjockning av linsen som gör att linsen blir så grumlig att ljuset antingen förvrids eller inte når ögats bakre delar (näthinnan)   Näthinna: Sändaren som sitter i ögats bakände och som skickar bilder till hjärnan.   för att sändas vidare till hjärnan.

Vilka är symtomen på grå starr?

Oskarp eller dimmig syn, matta färger, dåligt mörkerseende, halofenomen runt ljuskällor och känslighet för starkt ljus kan alla vara symptom på grå starr. Åldersrelaterad grå starr utvecklas mycket långsamt och utan smärtor. Du kanske inte ens inser att din syn förändras förrän du behöver gå till optikern för att få ett nytt recept på glasögon eller kontaktlinser.

Vad är orsaken till grå starr?

Det finns många orsaker till att grå starr utvecklas men den vanligaste är det naturliga åldrandet. När linsen i ögat åldras blir den gradvis tjockare och gulnar och blir till slut så grumlig att du kan sägas ha en ”katarakt”. Andra sjukdomar, som diabetes   Diabetes: En sjukdom som gör att kroppen inte bildar tillräckligt av hormonet insulin, eller inte använder insulinet till fullo. De flesta amerikaner som får diagnosen diabetes har typ 2-diabetes.   och glaukom,   Glaukom: Ögonsjukdom som utvecklas när den optiska nerven skadas av högt tryck inne i ögat orsakat av långsamt utflöde av kammarvätska genom ögats trabekelverk. Utan behandling kan glaukom orsaka permanent blindhet på bara några år. Symptomen inkluderar halofenomen (glorior runt ljuskällor), tunnelseende och synförsämringar. Glaukom behandlas oftast med läkemedel som är avsedda att sänka det intraokulära trycket.   kan också öka risken för att utveckla grå starr. Skador på ögat och ständig användning av kortikosteroider   Kortikosteroider: En typ av steroider som används för att behandla en rad olika tillstånd. Ständig användning kan leda till att bakre subkapsulära katarakter bildas.   kan också orsaka grå starr. För mer information om orsakerna till grå starr, klicka här.

Hur bildas en katarakt?

Ögats lins kan förändras på flera olika sätt som alla resulterar i det tillstånd som kallas katarakt. Det finns i stort sett två sätt som en katarakt kan bildas på—i nukleus, kärnan i linsen eller i kortex, barken på linsen.

Finns det olika typer av katarakt?

Ja, det finns flera olika typer av katarakt. De olika typerna definieras efter vilken del av linsen de påverkar. Kärnkatarakter är de vanligaste och bildas vanligen som en naturlig del av åldrandet när celler från linsen ansamlas i linsens kärna. Kortikala katarakter   Kortikal katarakt: En kortikal katarakt uppstår när genomskinligheten försämras hos kortex som omger kärnan. Kortex betyder ”bark”. Det är inte lika vanligt som katarakt i kärnan men kortikala katarakter förekommer ändå relativt ofta och är en naturlig följd av åldrandet.   är också rätt vanliga och bildas när barken, kortex, på linsen hårdnar. Läs gärna mer om olika typer av katarakt.

Finns det något jag kunde ha gjort eller kan göra för att hindra att katarakter bildas?

Nej. Eftersom utvecklingen av grå starr är en naturlig del av åldrandet är det ytterst osannolikt att du kan hindra att katarakter bildas. Däremot finns det en del du kan göra för att bromsa förloppet, som till exempel:

  • Använda solglasögon. Titta efter märkning som visar att solglasögonen skyddar mot både UVA och UVB-strålning.
  • Ät mat som är rik på antioxidanter

Varför är inte mina symtom på grå starr likadana som någon annans?

Det finns flera typer av katarakter, och även med samma typ finns det en rad olika symtom som en person kan uppleva.

Är utvecklingen av grå starr en oundviklig del av åldrandet?

Ja. Om du lever tillräckligt länge kommer du sannolikt att få grå starr.

Är det några sjukdomar eller tillstånd som ökar risken för grå starr?

Ja. Diabetes och glaukom gör båda att en människa lättare utvecklar grå starr. För mer information om grå starr och andra ögonåkommor, klicka här.

Ökar grå starr risken för att jag utvecklar andra ögonproblem?

Eftersom grå starr påverkar den del av ögat som ansvarar för att ljuset bryts kan den ibland orsaka refraktiva fel såsom närsynthet eller översynthet. I sällsynta fall, om katarakten får sitta kvar och mogna, kan den tillslut bli så stor att den orsakar en typ av glaukom.

Är presbyopi och grå starr relaterade?

Nej. När ögats naturliga lins åldras blir den ofta styvare, mindre flexibel och därmed sämre på att fokusera ljus. Stelnandet går ofta hand i hand med att flexibiliteten i de kringliggande musklerna minskar. Att linsen blir styvare och mindre flexibel kallas för presbyopi. Eftersom presbyopi är ett resultat av åldrandet har många människor med grå starr även presbyopi. På senare år har multifokala intraokulära linser utvecklats som korrigerar både grå starr och presbyopi samtidigt.

Kan grå starr spridas från det ena ögat till det andra?

Nej. En person kan dock utveckla grå starr i båda ögonen.

Kan jag bli blind av grå starr?

Ja. Om grå starr inte behandlas, kan den till slut leda till blindhet.

Vad betyder det när de säger att en katarakt är ”mogen”?

Det är ett vardagligt uttryck som betyder att den grå starren påverkar synen så mycket att fördelarna med att ta bort den är större än risken med operationen.

Referens

  1. "The Aging Eye: A Special Health Report from Harvard Medical School," Ed. Fine, Laura C., M.D, and Heier, Jeffrey S., M.D., copyright 2006, Harvard Health Publications, Boston, MA.
  2. AcrySof® IQ ReSTOR® IOL (Modell SN6AD1). Användarinstruktioner.