Resurser för synkorrektion
och ögonvård

Hitta ytterligare pålitlig information på nätet om både grå starr och synkorrektion med laser med Resurser för ögonvård.

Ta reda på var du kan donera glasögonen du inte längre behöver.

Resurser på nätet om ögonvård

Här följer en lista på hemsidor som kan vara bra när du vill lära dig mer om grå starr och synkorrektion med laser.

All About Vision (Allt om syn). Blandad sponsrad och osponsrad information om en rad olika synrelaterade ämnen.

American Academy of Ophthalmology (Amerikanska oftalmologakademin) Den största nationella medlemsorganisationen för läkare som specialiserat sig på att behandla ögon.

American Academy of Optometry (Amerikanska optikerakademin) Dedikerad till forskning och att sprida kunskap inom synvetenskapen.

American Diabetes Association (Amerikanska diabetessällskapet). USAs ledande icke vinstdrivande hälsoorganisation som bidrar med diabetesforskning, information och opinionsbildning.

American Macular Degeneration Foundation (Amerikanska stiftelsen för makuladegeneration). Arbetar för att förhindra, behandla och bota åldersförändringar i gula fläcken genom insamlingar och information till allmänheten, samt genom att stödja forskningen.

American Optometric Association (Amerikanska optometriska sällskapet). En sammanslutning av statliga, studentdrivna och militära optometriska föreningar.

American Society of Cataract and Refractive Surgery Amerikanska sällskapet för katarakt- och refraktiv kirurgi). En fristående icke vinstdrivande organisation som sprider information om kirurgi i ögats främre delar.

Eye Surgery Education Council (Utbildningsrådet för ögonkirurgi). Information för patienter och anhöriga om en rad olika synproblem, inklusive grå starr.

Glaucoma Research Foundation (Fonden för glaukomforkning). En icke vinstdrivande organisation som bidrar till forskning och utbildning om glaukom.

Mayo Clinic (Mayokliniken). Information om gråstarrsoperationer som sammanställts av klinikens personal.

National Eye Institute (Nationella ögoninstitutet). Ett av den federala regeringens nationella hälsoinstitut (NIH). De utför och stödjer forskning som hjälper till att förebygga och behandla ögonsjukdomar och andra synproblem.

The Wilmer Eye Institute at Johns Hopkins (Wilmer ögoninstitut vid John Hopkinssjukhuset). Mycket respekterat institut med 40 forskare och 90 kliniker som erbjuder information om grå starr och andra sjukdomar och tillstånd.

Observera: Dessa länkar tillhandahålls för att förenkla för dig.

ReclaimYourVision.com övervakar inte om innehållet är korrekt på dessa eller andra hemsidor som länkas till, och har inte något ansvar eller skyldigheter gällande innehållet på dessa hemsidor.

Donera dina glasögon

Efter operationen finns en chans att du inte länge behöver dina glasögon. Så varför inte donera dem till ett gott ändamål? Det finns ett antal olika välgörenhetsorganisationer som samlar in lätt begagnade glasögon. Din donation kan bidra till att ge synen tillbaka till en av de miljoner människor världen över som inte har tillgång till korrigerande linser.

Ofta hittar du en insamlingslåda för glasögon hos din lokala ögonläkare eller optiker. Du kan även läsa mer om att donera glasögon genom att besöka följande hemsidor: