Säkerhet och risker med
gråstarrsoperation

Risker med gråstarrsoperation

Det kan kännas tryggt att veta att miljontals människor har gått igenom det här före dig och blivit nöjda, friska och kunnat se klart igen. Det finns dock alltid speciella fall och vissa situationer då komplikationer kan uppstå.

Inga kirurgiska ingrepp är helt riskfria. Följande lista är inte komplett, men beskriver en del av de möjliga komplikationer som kan uppstå. Dessa kan utvecklas under eller efter gråstarrsoperationen medan du fortfarande befinner dig hos läkaren, som kan ta hand om dem direkt.

Blödning. Blödning inne i ögat under en gråstarrsoperation är extremt ovanligt eftersom snittet görs i kanten av hornhinnan,   Hornhinna: Den genomskinliga, rundade ytan mitt på ögats framsida som släpper in ljus till ögat. Tillsammans med sklera, senhinnan, skyddar hornhinnan ögat från utsidan.   som inte har några blodkärl. Om det inträffar, är det troligen på ögats yta. I det fallet brukar kirurgen vanligtvis bränna de små kärlen i området, och blödningen avstannar.

Blåmärken eller blåtira. Om läkaren använde en spruta för att bedöva ögat kan det hända att du får en del blåmärken runt ögat. De är tillfälliga och försvinner av sig självt.

Läckande snitt. Ibland kan det uppstå ett litet läckage i snittet i hornhinnan. Läckaget ökar risken för infektioner och din läkare kanske använder en kontaktlins eller ett tryckbandage för att minska risken för infektion. I en del fall måste snittet slutas till med ett stygn.

Intraokulär infektion. Att en infektion utvecklas efter en gråstarrsoperation är extremt ovanligt och inträffar bara en gång på flera tusen operationer.1 Oftast droppar kataraktkirurgen antibiotikadroppar i ögat före, under och efter operationen för att minimera risken. Endoftalmit, en inflammation i ögat som triggas av infektion är också väldigt ovanligt, och förekommer oftare hos personer med nedsatt immunförsvar, inklusive patienter med diabetes. För tips på hur man hanterar diabetes, klicka här.

Inflammation. Svullnader inne i ögat som inte är orsakade av en infektion är oftast smärre och kan enkelt behandlas med antiinflammatoriska droppar efter ingreppet.

Glaukom. Ett extremt litet antal patienter som genomgått en gråstarrsoperation utvecklar sekundärt glaukom efter ingreppet. Sekundärt glaukom är oftast tillfälligt och kan utvecklas om inflammation eller blödning inträffar under operationen. I de flesta fallen kan glaukomläkemedel användas för att hålla trycket i ögat under kontroll, men ibland krävs laser eller annan kirurgi.

Uttalad astigmatism. Ibland kan svullnad i hornhinnan eller åtdragna stygn (om stygn använts) förändra hornhinnans form och orsaka astigmatism. Svullnaden minskar under läkningen och astigmatismen försvinner som regel av sig självt. Om stygn använts kommer hornhinnan vanligen slappna av och få tillbaka sin naturliga form när stygnen tagits bort.

Näthinneavlossning. Om du är kraftigt närsynt, kan du löpa en ökad risk för näthinneavlossning under en gråstarrsoperation eller andra kirurgiska ingrepp i ögat. Symtomen är bland annat blixtar, ”sotflagor” som rör sig över ögat och en skuggning av synen som om en gardin dras för, samt en snabb förlust av den centrala synskärpan. Om du upplever något av dessa symtom ska du genast kontakta läkare.

Reva i linskapseln.Under en gråstarrsoperation tas den naturliga linsen ut ur linskapseln och ersätts med en konstgjord IOL. Kapseln kan ibland spricka under processen. När detta inträffar så tar kirurgen hand om glaskroppen som läckt in i kapselsäcken   Kapselsäck: Ett tunt membran som håller ögats naturliga lins på plats.   och förseglar sprickan.

Ocentrerad intraokulär lins. I sällsynta fall kan den IOL som placerats i ögat hamna snett efter en vecka upp till en månad senare. Om det händer får du suddig syn, reflexer, dubbelsyn, eller böljande syn (när ögat ser kanten på linsen vilket ger både fokuserade och ofokuserade bilder). Detta beror ibland på avslitna zonulatrådar   Zonulatrådar: Ligament i ögat som binder samman kapselsäcken med musklerna i strålkroppen.   under operationen eller på en olycka som involverar ögat. Läkaren flyttar antingen tillbaka linsen, eller tar bort den och sätter in en ny.

Cystiskt makulaödem   Ödem: När (ögats) vävnad svullnar på grund av vätskeansamling.   Så sent som 3 månader efter en gråstarrsoperation, eller så tidigt som efter ett par veckor, kan vävnaden i gula fläcken   Gula fläcken: Den delen i mitten av näthinnan som har hand om den centrala synskärpan och gör att man kan se fina detaljer.   svullna upp. Om det inträffar blir din centrala synskärpa oskarp, och läkaren kommer förmodligen ge dig en icke-steroid antiinflammatorisk medicin.

EfterstarrInträffar efter ungefär 30 procent av alla ingrepp.1 Efterstarr uppstår när celler växer till under linsen och den bakre kapseln som håller linsen uppe har blivit grumlig, vilket gör din syn oskarp. Läkaren använder en YAG-laser för att göra ett litet hål i membranet så att ljus kan passera igenom. Det är ett smärtfritt ingrepp som läkaren snabbt kan genomföra, och ingen inläggning behövs.

Andra biverkningar som har sammankopplats med implantering av intraokulära linser är: hypopyon, akut korneal dekompensation, pupillblock och behov av sekundära kirurgiska ingrepp (inklusive, men inte begränsat till, omplacering av linsen, fel i biometrin, synrubbningar eller missnöjda patienter). Multifokaliteten gör att du kan förvänta dig en del visuella effekter (halofenomen eller radiella linjer runt ljuskällor i mörker) på grund av överlappningen mellan multipla fokuserade och oskarpa bilder. En del patienter upplever även en minskning av kontrastkänsligheten, speciellt vid dålig belysning som till exempel under bilkörning på natten.

Mer information finns att läsa i säkerhetsinformationen för AcrySof® IQ ReSTOR® IOL och AcrySof® IQ torisk IOL.

Gråstarrsoperation och säkerhet

Gråstarrsoperationer anses vara ett av de mest effektiva medicinska ingreppen som finns idag. Faktum är att 85 000 gråstarrsoperationer utförs varje år enbart i Sverige och över 991 procent av de ingrepp som görs första gången anses vara ”lyckade”, vilket betyder utan komplikationer. Moderna framsteg, som LenSx®-laser, kan också förbättra resultaten.

Ungefär 95 procent1 av patienterna får tillbaka den syn de hade innan de fick grå starr, efter standardingreppet med intraokulär lins (IOL)   Intraokulär lins (IOL): En konstgjord lins av plast, silikon eller akryl som är utformad för att implanteras i ögat, förbättra fokuseringen och korrigera synproblem som orsakats av katarakter.   . Det är en fantastisk siffra!

De flesta upplever aldrig någon smärta eller obehag under ingreppet, som tar mellan 15 och 30 minuter. Tack vare framsteg på senare tid behövs inte ens full narkos, utan det räcker med lokalbedövning.

För mer information om gråstarrsoperation—inklusive hur säker och steril operationssalen måste vara—läs Vad du kan vänta dig under en gråstarrsoperation.

Nästa: Kataraktkirurger

Referens

  1. "The Aging Eye: A Special Health Report from Harvard Medical School," Ed. Fine, Laura C., M.D, and Heier, Jeffrey S., M.D., copyright 2006, Harvard Health Publications, Boston, MA.