AcrySof® IQ torisk IOL

Korrektion av grå starr och korneal astigmatism

Den kallas ”den kommande standarden” och ett ”triumfiskt ögonblick inom kataraktkirurgi”. AcrySof® IQ torisk IOL korrigerar grå starr och redan existerande astigmatism samtidigt genom mer precisa, förutsägbara resultat och hög synkvalitet på avstånd—utan behov av glasögon efter operationen.

AcrySof® IQ torisk IOL kan i många fall även eliminera behovet av LRI (limbal relaxing incisions), då mikroskopiska snitt görs i kanten på hornhinnan som får den att läka i en rundare form.   Hornhinna: Den genomskinliga, rundade ytan mitt på ögats framsida som släpper in ljus till ögat. Tillsammans med sklera, senhinnan, skyddar hornhinnan ögat från utsidan.  

Den nya AcrySof® IQ torisk IOL, den senaste i en lång rad innovativa IOL från Alcon, använder den pålitligaste grunden för precis korrektion av astigmatism och en förbättrad bildkvalitet som en asfärisk lins innebär.   Asfärisk lins: En intraokulär lins som är utformad för att korrigera sfärisk aberration (en förändring i rundningen mellan pupillens mitt och kanten som ger flera olika fokuspunkter och oskarp syn).  

Liksom AcrySof® IQ ReSTOR® IOL, erbjuder AcrySof® IQ torisk IOL skydd mot blått ljus med hög energi,   Blått ljus: Blått ljus har en våglängd på ungefär 475 nanometer (nm) i den synliga delen av ljusspektrat. En del laboratoriestudier tyder på att blått ljus med hög energi kan ge skador på näthinnan och vara en bidragande orsak till AMD, åldersrelaterad makuladegeneration.   vilket skyddar ögonen både från skadligt ultraviolett (UV) ljus från solen, och från konstgjort ljus som i fluorescerande lampor.—Båda har pekats ut som möjliga bidragande orsaker till grå starr.

Nästa: AcrySof® CACHET® fakisk lins