Om Alcon

Avancerad ögonvård

I över 60 år har Alcon hjälpt till att föra ögonvården framåt för individer och för hela den medicinska gemenskapen genom forskning, utbildning och tillämpning.

Besök företagets hemsida för att läsa mer om vår mission och våra teknologiska genombrott: Alcon.com.

Nästa: Alcon Community

Referens

  1. Alcon. Alcon.com Web site. Alcon’s approach.com: http://www.alcon.com/en/eye-health/approach.aspx. Tillgänglig den 1 november 2010.